Registracija francoskega vozila v Španiji 1#

Registering a French vehicle in Spain.