Rejestracja francuskiego pojazdu w Hiszpanii 1#

Registering a French vehicle in Spain.