Rejestracja amerykańskiego samochodu w Hiszpanii

Rejestracja samochodu Costa Del Sol
Koszt zakupu importowanego samochodu na hiszpańskich tablicach rejestracyjnych

Aby zarejestrować amerykański samochód w Hiszpanii, istnieje kilka różnych sposobów. Poniżej znajduje się zarys kroków, które należy wykonać, aby zarejestrować amerykański pojazd w Hiszpanii. Jest kilka rzeczy, które należy wziąć pod uwagę przed wysyłką i importem pojazdu do Hiszpanii. Po pierwsze, wszystkie amerykańskie pojazdy importowane do Hiszpanii wymagają certyfikatu importowego, który można uzyskać na dwa sposoby.

  • Certyfikat importowy lub DUA otrzymuje się przy wjeździe do Hiszpanii. Jeśli pojazd jest z kilkoma innymi towarami, może to być tańsze.
  • Odpisujesz należności celne przywozowe w związku z zamieszkaniem w Hiszpanii.

Czy można odpisać cło importowe i podatek VAT, jeśli zostanie się rezydentem?

Amerykańskie pojazdy importowane do Hiszpanii, tak, można odstąpić od cła importowego i podatku VAT, jeśli stajesz się rezydentem w Hiszpanii. Musisz posiadać pojazd przez ponad sześć miesięcy przed datą wydania rezydentury, a pojazd musi być zarejestrowany na nazwisko osoby rejestrującej pojazd.

Pojazd nie może zostać zarejestrowany, a zwolnienie z podatku nie może zostać wydane do czasu wydania rzeczywistej karty TIE w Hiszpanii. W międzyczasie możesz prowadzić pojazd, pod warunkiem, że ma on ważne badanie techniczne, ubezpieczenie i podatek drogowy w kraju pochodzenia. Po wydaniu karty TIE można ubiegać się o zwolnienie z podatku za pośrednictwem organów celnych.

Czy amerykański pojazd może przejść test techniczny (ITV)

Ponieważ pojazd prawdopodobnie nie ma numeru zgodności UE, musi przejść badanie techniczne w ramach kontroli "zmiany miejsca zamieszkania". W tym celu w większości przypadków należy przedstawić kartę rezydenta TIE. Najlepiej zapytać najbliższy ITV, ponieważ każdy region ma swoje własne zasady.

Gdy pobyt jest w toku, otrzymujesz certyfikat resguardo, w skrócie certyfikat "mój wniosek o pobyt jest w toku". Niektóre ITV mogą zaakceptować to jako dowód zmiany miejsca zamieszkania, aby umożliwić przystąpienie do inspekcji. Zawsze zaleca się sprawdzenie tego, ponieważ jeśli nie, karta rezydenta będzie potrzebna do przystąpienia do testu i zakończenia procesu rejestracji amerykańskiego samochodu w Hiszpanii

Podczas procesu rezydentury wydawany jest certyfikat resguardo, który zasadniczo służy jako potwierdzenie oczekującego wniosku o rezydenturę. Niektóre ITV mogą zaakceptować ten certyfikat jako dowód zmiany miejsca zamieszkania, umożliwiając kontynuowanie inspekcji. Zaleca się jednak sprawdzenie tego wymogu, ponieważ może być konieczne okazanie karty rezydenta w celu przystąpienia do testu i pełnej rejestracji amerykańskiego samochodu w Hiszpanii.

Czy możesz pomóc w procesie rejestracji amerykańskiego samochodu w Hiszpanii?

Tak, możemy zapewnić pełne wsparcie we wszystkich powyższych kwestiach. Zajmujemy się sprawami celnymi (tylko w przypadku zmiany miejsca zamieszkania), DGT (agencja pojazdów), urzędem skarbowym, opłatami za emisję, rejestracją, tablicami rejestracyjnymi, nową hiszpańską dokumentacją i naklejką ECO wymaganą w całej Hiszpanii.

Jakie dokumenty są potrzebne do zarejestrowania amerykańskiego samochodu w Hiszpanii?

Aby zarejestrować amerykański samochód w Hiszpanii, potrzebne będą następujące dokumenty:

Dowód własności pojazdu, taki jak oryginalny tytuł własności lub świadectwo pochodzenia.
Ważny dokument tożsamości, taki jak paszport lub hiszpańska karta pobytu.
Oryginalna faktura zakupu pojazdu lub rachunek sprzedaży.
Ważny certyfikat zgodności lub homologacji pojazdu.
Dowód zapłaty wszelkich obowiązujących podatków importowych lub opłat celnych.
Dowód ważnego ubezpieczenia pojazdu.

Należy pamiętać, że dodatkowa dokumentacja lub wymagania mogą się różnić w zależności od konkretnych okoliczności i obowiązujących przepisów. Zaleca się skonsultowanie się z odpowiednimi władzami lub skorzystanie z profesjonalnej pomocy w celu sprawnego przeprowadzenia procesu rejestracji.

pl_PL