Registrera en amerikansk bil i Spanien

Bilregistrering Costa Del Sol
Kostnad för att få din importerade bil på spanska skyltar

För att registrera en amerikansk bil i Spanien finns det flera olika vägar. Nedan följer en översikt över vilka steg som krävs för att registrera ditt amerikanska fordon i Spanien. Det finns några saker att ta hänsyn till innan du skickar och importerar ditt fordon till Spanien. För det första kräver alla amerikanska fordon som importeras till Spanien ett importcertifikat som kan erhållas på två sätt.

  • Du får importintyget eller DUA vid inresa till Spanien. Om fordonet är tillsammans med flera andra varor kan det bli billigare.
  • Du skriver av importtullarna på grund av att du blir bosatt i Spanien.

Kan du skriva av importtullar och moms om du blir bosatt i landet?

Amerikanska fordon som importeras till Spanien, ja, du kan avstå från importtull och moms om du blir bosatt i Spanien. Du måste ha ägt fordonet i mer än sex månader före datumet för utfärdandet av ditt uppehållstillstånd och fordonet måste vara registrerat i namnet på den person som registrerar fordonet.

Fordonet kan inte registreras och skattebefrielsen kan inte utfärdas förrän du har fått ditt faktiska TIE-kort i Spanien. Du kan köra fordonet under tiden förutsatt att fordonet har ett giltigt tekniskt test, försäkring och vägskatt i ursprungslandet. När TIE-kortet har utfärdats kan du ansöka om skattebefrielse genom tullen.

Kan ett amerikanskt fordon klara det tekniska testet (ITV)

Eftersom fordonet sannolikt inte har ett EU-överensstämmelse nummer måste fordonet genomgå det tekniska provet under en "ändring av hemvist" inspektion. För detta måste du i de flesta fall visa upp TIE:s uppehållskort. Det bästa är att fråga närmaste ITV eftersom varje region har sina egna regler.

När uppehållstillståndet pågår får du ett resguardo-certifikat, kort sagt ett "min ansökan om uppehållstillstånd är väntande" -certifikat. Vissa ITV kan acceptera detta som bevis på en ändring av bosättning för att möjliggöra inspektionen. Det rekommenderas alltid att kontrollera detta eftersom om inte uppehållskortet kommer att behövas för att ta testet och slutföra processen för att registrera en amerikansk bil i Spanien

Under bosättningsprocessen får du ett resguardo-intyg, som i princip fungerar som en bekräftelse på din pågående bosättningsansökan. Vissa ITV kan acceptera detta intyg som bevis på att du har bytt bostadsort, vilket gör att du kan fortsätta med inspektionen. Vi rekommenderar dock att du kontrollerar detta krav, eftersom du kan behöva visa upp ditt uppehållskort för att kunna göra testet och registrera en amerikansk bil i Spanien.

Kan du hjälpa till med processen för att registrera en amerikansk bil i Spanien?

Ja, vi kan erbjuda full support för alla ovanstående frågor. Vi hanterar tullfrågor (endast vid byte av bostadsort), DGT (fordonsmyndigheten), skattekontoret, utsläppsavgifter, registrering, registreringsskyltar, nytt spanskt pappersarbete och ECO-dekal som krävs i hela Spanien.

Vilka dokument behöver du för att registrera en amerikansk bil i Spanien?

För att registrera en amerikansk bil i Spanien behöver du följande dokument:

Bevis på äganderätt till fordonet, t.ex. originalhandling eller ursprungsintyg.
En giltig identitetshandling, t.ex. ett pass eller spanskt uppehållskort.
Fordonets ursprungliga inköpsfaktura eller köpebrev.
Ett giltigt intyg om överensstämmelse eller homologering för fordonet.
Bevis på betalning av eventuella tillämpliga importskatter eller tullavgifter.
Bevis på giltigt försäkringsskydd för fordonet.

Observera att ytterligare dokumentation eller krav kan variera beroende på de specifika omständigheterna och gällande bestämmelser. Vi rekommenderar att du rådgör med berörda myndigheter eller anlitar professionell hjälp för en smidig registreringsprocess.

sv_SE