Registrera ett fordon i Marbella

Försäljningsfaktura för fordon som inte står i den nya ägarens namn.

När du har köpt ett fordon och vill registrera det i Spanien finns det vissa parametrar på försäljningsfakturan som Spanien är ganska stränga när det gäller. Om du vill att papperen ska registreras i ditt eget namn samtidigt som du registrerar fordonet måste du betala en skatt för överföring av äganderätt. Vi kan räkna ut denna kostnad för dig och varje fordon är olika. Det enklaste sättet är att registrera fordonet i ditt namn i ursprungslandet men om det inte är möjligt, vänligen kontakta oss.

Vad som MÅSTE stå på fakturan på försäljningsfakturan


● Säljarens företagsnamn och adress som stämmer överens med de uppgifter som finns i avsnitt B i fordonsdokumenten (del 1 och 2).
● MÅSTE ha säljarens giltiga EU-momsnummer (vi kan kontrollera detta åt dig och tillhandahålla ett intyg).
● Uppgifter om fordonets VIN-nummer, registreringsskylt och beskrivning.
● Det privata fullständiga namnet på den person som köper fordonet.
● Inköpsdatum
● Pris som betalats för fordonet med moms separat. Om moms ingår ska detta anges på försäljningsfakturan.

När försäljningsfakturan är en faktura från ett företag till ett företag.


Detta är från ett EU-registrerat företag där fordonet säljs till ett registrerat företag (CIF) i Spanien. Fakturan MÅSTE visa följande:


● Fordonsuppgifter, VIN-nummer, registreringsnummer
● Namn, adress och företagsnummer för det säljande företaget som stämmer överens med de uppgifter som anges i avsnitt B i fordonsdokumenten (del 1 och 2).
● Säljare MÅSTE ha ett giltigt momsregistreringsnummer i EU. (Vi kan kontrollera detta åt dig och tillhandahålla ett intyg).
● Köparens SL:s företagsnummer (CIF), namn och adress i Spanien.
● Pris med separat moms, om moms ingår måste den anges på fakturan eller visas separat.
● Inköpsdatum

Varför du måste betala skatt på överlåtelse av äganderätt

Tyvärr måste detta alltid betalas. Vi kan beräkna detta genom att se försäljningsfakturan för en kostnadsfri offert. I grund och botten är till exempel fordonets registreringsbevis i den gamla ägarens namn. Försäljningsfakturan bevisar att du har köpt fordonet. Spanien tillämpar en skatt för att ändra de nya spanska fordonsdokumenten som du får vid färdigställandet till ditt eget namn. Fordonet har då bytt ägare till dig personligen.

Kan fordonet påbörja processen under tiden?

Ja, fordonet kan börja registreras i Spanien. Överlåtelsen av äganderätten sker efter ITV:n och i slutskedet sköter vi överlåtelsen av äganderätten åt dig.

sv_SE