Registrer et Eu-køretøj i Marbella

Salgsfaktura for køretøjer, der ikke er i den nye ejers navn

Når du har købt et køretøj og ønsker at indregistrere det i Spanien, er der visse parametre på salgsfakturaen, som Spanien er ret strenge med hensyn til. I tilfælde, hvor du ønsker, at papirarbejdet skal registreres i dit eget navn, mens du registrerer køretøjet, skal der betales en afgift for overdragelse af ejendomsretten. Vi kan beregne denne omkostning for dig, og hvert køretøj er forskelligt. Den nemmeste måde er at registrere køretøjet i dit navn i oprindelseslandet, men hvis det ikke er muligt, bedes du kontakte os.

Hvad salgsfakturaen SKAL have på fakturaen


● Sælgerens firmanavn og adresse, som svarer til oplysningerne i afsnit B i køretøjsdokumenterne (del 1 og 2)
● SKAL have sælgerens gyldige EU-momsnummer (vi kan kontrollere dette for dig og give dig et certifikat)
● Oplysninger om køretøjets VIN-nummer, nummerplade og beskrivelse
● Det PRIVATE FULDnavn på den person, der køber køretøjet
● Dato for køb
● Pris betalt for køretøjet med moms separat. Hvis der er moms inkluderet, skal det fremgå af salgsfakturaen.

Når salgsfakturaen er fra et selskab til et selskab


Dette er fra et EU-registreret selskab, og køretøjet er solgt til et registreret selskab (CIF) i Spanien. Fakturaen SKAL vise følgende:


● Køretøjsoplysninger, VIN-nummer, registreringsnummer
● Sælgerfirmaets navn, adresse og firmanummer, som svarer til det, der er anført i afsnit B i køretøjsdokumenterne (del 1 og 2).
● Sælgere SKAL have et gyldigt EU-momsnummer. (Vi kan kontrollere dette for dig og levere et certifikat)
● Køberens SL-selskabsnummer (CIF), navn og adresse i Spanien
● Pris med separat moms, hvis momsen er inkluderet, skal den angives på salgsfakturaen eller vises separat
● Dato for køb

Hvorfor du skal betale skat ved ejerskifte

Desværre skal der altid betales for dette. Vi kan beregne dette ved at se salgsfakturaen for et gratis tilbud. Grundlæggende er f.eks. køretøjets registreringsattest i den gamle ejers navn. Salgsfakturaen beviser, at du har købt køretøjet. Spanien opkræver en afgift for at ændre de nye spanske køretøjsdokumenter, som du får ved færdiggørelsen, til dit eget navn. Køretøjet vil så have skiftet ejer til dig personligt.

Kan køretøjet starte processen i mellemtiden?

Ja, køretøjet kan starte registreringsprocessen i Spanien. Ejendomsoverdragelsen sker EFTER ITV'en, og i den sidste fase foretager vi overdragelsen af ejendomsretten for dig.

da_DK