Registrer en amerikansk bil i Spanien

Bilregistrering Costa Del Sol
Omkostninger ved at få din importerede bil på spanske tallerkener

For at registrere en amerikansk bil i Spanien er der flere forskellige muligheder. Nedenfor er en oversigt over, hvilke trin der er nødvendige for at få din amerikanerbil indregistreret i Spanien. Der er et par ting, du skal tage højde for, før du sender og importerer din bil til Spanien. For det første kræver alle amerikanske køretøjer, der importeres til Spanien, et importcertifikat, som kan fås på to måder.

  • Du får importcertifikatet eller DUA ved indrejse til Spanien. Hvis køretøjet er sammen med flere andre varer, kan det være billigere.
  • Du afskriver importafgifterne, fordi du bliver resident i Spanien.

Kan man afskrive importtold og moms, hvis man bliver resident?

Amerikanske køretøjer, der importeres til Spanien, ja, du kan slippe for importtold og moms, hvis du bliver resident i Spanien. Du skal have ejet køretøjet i mere end seks måneder før datoen for udstedelse af din opholdstilladelse, og køretøjet skal være indregistreret i navnet på den person, der indregistrerer køretøjet.

Køretøjet kan ikke indregistreres, og skattefritagelsen kan ikke udstedes, før du får udstedt dit faktiske TIE-kort i Spanien. Du kan køre bilen i mellemtiden, forudsat at bilen har en gyldig teknisk test, forsikring og vejskat i oprindelseslandet. Når TIE-kortet er udstedt, kan der ansøges om afgiftsfritagelse gennem tolden".

Kan et amerikansk køretøj tage den tekniske test (ITV)?

Da køretøjet sandsynligvis ikke har et EU-overensstemmelsesnummer, skal køretøjet gennemgå den tekniske test under en "ændring af bopæl"-inspektion. Til dette skal du i de fleste tilfælde fremvise TIE-bopælskortet. Det er bedst at spørge den nærmeste ITV, da hver region har sine egne regler.

Når opholdet er i gang, modtager du et resguardo-certifikat, kort sagt et "min opholdsansøgning afventer"-certifikat. Nogle ITV'er kan acceptere dette som bevis for en ændring af bopæl for at gøre det muligt at tage inspektionen. Det tilrådes altid at tjekke dette, for hvis det ikke er tilfældet, skal man bruge bopælskortet for at tage testen og gennemføre processen med at registrere en amerikansk bil i Spanien.

Under residency-processen får du udstedt et resguardo-certifikat, som i bund og grund fungerer som en bekræftelse på din verserende residency-ansøgning. Visse ITV'er kan acceptere dette certifikat som bevis på din ændring af bopæl, så du kan fortsætte med inspektionen. Det anbefales dog at kontrollere dette krav, da du muligvis skal fremvise dit opholdskort for at tage testen og registrere en amerikansk bil i Spanien.

Kan du hjælpe med at registrere en amerikansk bil i Spanien?

Ja, vi kan yde fuld støtte til alle de ovennævnte spørgsmål. Vi håndterer told (kun ved ændring af bopæl), DGT (motorkontoret), skattekontoret, emissionsafgifter, regsitration, nummerplader, nye spanske papirer og ECO-mærkatet, der kræves i hele Spanien.

Hvilke dokumenter skal man bruge for at indregistrere en amerikansk bil i Spanien?

For at registrere en amerikansk bil i Spanien skal du bruge følgende dokumenter:

Bevis for ejerskab af køretøjet, f.eks. den originale titel eller oprindelsescertifikat.
Et gyldigt identifikationsdokument, f.eks. et pas eller et spansk opholdskort.
Bilens originale købsfaktura eller kvittering for salg.
En gyldig overensstemmelsesattest eller homologeringsattest for køretøjet.
Bevis for betaling af alle gældende importskatter eller toldafgifter.
Bevis for gyldig forsikringsdækning for køretøjet.

Bemærk venligst, at yderligere dokumentation eller krav kan variere afhængigt af de specifikke omstændigheder og gældende regler. Det anbefales at rådføre sig med de relevante myndigheder eller søge professionel assistance for at sikre en problemfri registreringsproces.

da_DK