Registracija ameriškega avtomobila v Španiji

Registracija avtomobila Costa Del Sol
Stroški nakupa vašega uvoženega avtomobila na španske tablice

Za registracijo ameriškega avtomobila v Španiji obstaja več različnih možnosti. V nadaljevanju so opisani koraki, ki so potrebni za registracijo ameriškega vozila v Španiji. Pred pošiljanjem in uvozom vozila v Španijo je treba upoštevati nekaj stvari. Prvič, vsa ameriška vozila, ki se uvažajo v Španijo, potrebujejo uvozno potrdilo, ki ga je mogoče pridobiti na dva načina.

  • Ob vstopu v Španijo prejmete uvozno potrdilo ali DUA. Če je vozilo skupaj z več drugimi izdelki, je to lahko cenejše.
  • Zaradi stalnega prebivališča v Španiji odpišete uvozne dajatve.

Ali lahko odpišete uvozno dajatev in DDV, če postanete rezident?

Ameriška vozila, ki se uvažajo v Španijo, da, če postanete rezident Španije, se lahko odpoveste uvozni dajatvi in DDV. Vozilo morate imeti v lasti več kot šest mesecev pred datumom izdaje dovoljenja za prebivanje in vozilo mora biti registrirano na ime osebe, ki vozilo registrira.

Vozila ni mogoče registrirati in ni mogoče izdati oprostitve plačila davka, dokler vam v Španiji ne izdajo dejanske kartice TIE. V tem času lahko vozilo vozite, če ima vozilo v izvorni državi veljaven tehnični pregled, zavarovanje in cestni davek. Ko je kartica TIE izdana, lahko za oprostitev plačila davka zaprosite pri carini.

Ali lahko ameriško vozilo opravi tehnični pregled (ITV)

Ker vozilo verjetno nima številke skladnosti EU, mora opraviti tehnični pregled v okviru pregleda "spremembe prebivališča". Pri tem morate v večini primerov predložiti kartico o prebivališču TIE. Najbolje se je pozanimati pri najbližjem centru za tehnične preglede, saj ima vsaka regija svoja pravila.

Ko je vloga za prebivanje v teku, prejmete potrdilo resguardo, skratka potrdilo "moja vloga za prebivanje je v obravnavi". Nekateri uradi ITV ga lahko sprejmejo kot dokazilo o spremembi prebivališča, da se lahko opravi inšpekcijski pregled. Vedno je priporočljivo to preveriti, saj bo v nasprotnem primeru izkaznica o stalnem prebivališču potrebna za opravljanje preizkusa in dokončanje postopka registracije ameriškega avtomobila v Španiji.

Med postopkom pridobivanja dovoljenja za prebivanje se izda potrdilo resguardo, ki je v bistvu potrdilo o vaši vlogi za prebivanje, ki je v obravnavi. Nekateri uradi ITV lahko to potrdilo sprejmejo kot dokazilo o spremembi stalnega prebivališča in vam omogočijo, da nadaljujete z inšpekcijskim pregledom. Vendar je priporočljivo, da to zahtevo preverite, saj boste morda morali predložiti potrdilo o stalnem prebivališču, da boste lahko opravili test in v celoti registrirali ameriški avtomobil v Španiji.

Ali lahko pomagate pri postopku registracije ameriškega avtomobila v Španiji?

Da, nudimo popolno podporo pri vseh zgoraj navedenih vprašanjih. urejamo carino (samo za spremembo prebivališča), DGT (agencija za vozila), davčni urad, emisijske dajatve, regsitracijo, registrske tablice, nove španske dokumente in nalepko ECO, ki je potrebna v vsej Španiji.

Katere dokumente potrebujete za registracijo ameriškega avtomobila v Španiji?

Za registracijo ameriškega avtomobila v Španiji potrebujete naslednje dokumente:

Dokazilo o lastništvu vozila, na primer originalni lastniški naslov ali potrdilo o izvoru.
veljavni osebni dokument, kot je potni list ali španska rezidenčna izkaznica.
Originalni račun za nakup vozila ali potrdilo o prodaji.
Veljavno potrdilo o skladnosti ali homologaciji za vozilo.
Dokazilo o plačilu vseh veljavnih uvoznih davkov ali carin.
Dokazilo o veljavnem zavarovanju vozila.

Upoštevajte, da se lahko dodatna dokumentacija ali zahteve razlikujejo glede na posebne okoliščine in veljavne predpise. Za nemoten postopek registracije se je priporočljivo posvetovati z ustreznimi organi ali poiskati strokovno pomoč.

sl_SI