Registrace amerického vozu ve Španělsku

Registrace vozu Costa Del Sol
Náklady na přidělení španělských poznávacích značek dovezenému vozu

K registraci amerického vozu ve Španělsku existuje několik různých možností. Níže je uveden přehled kroků, které jsou nutné k registraci amerického vozidla ve Španělsku. Před odesláním a dovozem vozidla do Španělska je třeba vzít v úvahu několik věcí. Za prvé, všechna americká vozidla dovážená do Španělska vyžadují dovozní certifikát, který lze získat dvěma způsoby.

  • Dovozní certifikát nebo DUA obdržíte při vstupu do Španělska. Pokud je vozidlo s několika dalšími věcmi, může to vyjít levněji.
  • Dovozní clo odepisujete z důvodu získání trvalého pobytu ve Španělsku.

Můžete si odepsat dovozní clo a DPH, pokud se stanete rezidentem?

Americká vozidla dovážená do Španělska: ano, pokud se stanete rezidentem Španělska, můžete se vzdát dovozního cla a DPH. Vozidlo musíte vlastnit déle než šest měsíců před datem vydání povolení k pobytu a vozidlo musí být registrováno na jméno osoby, která vozidlo registruje.

Vozidlo nemůže být zaregistrováno a osvobození od daně nemůže být vydáno, dokud vám nebude vydána skutečná karta TIE ve Španělsku. Do té doby můžete vozidlo řídit za předpokladu, že má platnou technickou kontrolu, pojištění a silniční daň v zemi původu. Jakmile je karta TIE vydána, lze o osvobození od daně požádat prostřednictvím celního úřadu.

Může americké vozidlo absolvovat technickou zkoušku (ITV)

Protože vozidlo pravděpodobně nemá číslo shody EU, musí se podrobit technické kontrole v rámci kontroly "změny bydliště". K tomu je ve většině případů nutné předložit kartu rezidenta TIE. Nejlépe je zeptat se nejbližšího ITV, protože každý region má svá vlastní pravidla.

Když pobyt probíhá, obdržíte potvrzení resguardo, stručně řečeno potvrzení "moje žádost o pobyt je v řešení". Některá ITV mohou toto potvrzení přijmout jako doklad o změně pobytu, aby bylo možné provést kontrolu. Vždy se doporučuje toto zkontrolovat, protože pokud tomu tak není, bude průkaz o povolení k pobytu potřebný k provedení prohlídky a dokončení procesu registrace amerického vozidla ve Španělsku.

V průběhu řízení o povolení k pobytu vám bude vydáno potvrzení resguardo, které v podstatě slouží jako potvrzení o tom, že jste podali žádost o povolení k pobytu. Některá ITV mohou toto potvrzení přijmout jako důkaz o změně vašeho pobytu, což vám umožní pokračovat v kontrole. Doporučujeme však ověřit si tento požadavek, protože k provedení zkoušky a úplné registraci amerického vozu ve Španělsku může být nutné předložit průkaz rezidenta.

Můžete mi pomoci s procesem registrace amerického vozu ve Španělsku?

Ano, můžeme poskytnout plnou podporu ve všech výše uvedených záležitostech. vyřizujeme celní záležitosti (pouze v případě změny bydliště) , DGT (agentura pro vozidla), finanční úřad, emisní poplatky , regsitraci, registrační značky, nové španělské doklady a nálepku ECO, která je vyžadována v celém Španělsku.

Jaké doklady potřebujete k registraci amerického vozu ve Španělsku?

K registraci amerického vozu ve Španělsku potřebujete následující dokumenty:

Doklad o vlastnictví vozidla, např. originál vlastnického práva nebo osvědčení o původu vozidla.
Platný doklad totožnosti, například cestovní pas nebo španělský pobytový průkaz.
Originál kupní faktury nebo prodejního dokladu vozidla.
Platné osvědčení o shodě nebo homologaci vozidla.
Doklad o zaplacení příslušných dovozních daní nebo cel.
Doklad o platném pojištění vozidla.

Upozorňujeme, že další dokumenty nebo požadavky se mohou lišit v závislosti na konkrétních okolnostech a platných předpisech. Pro hladký průběh registrace doporučujeme konzultovat s příslušnými úřady nebo vyhledat odbornou pomoc.

cs_CZ